Çelik Fabrika

celik_konstruksiyon_1

Çelik Fabrika

Çelik Fabrika İnşaatları

nşaatı yapılacak her yapının projelendirilmesinde, güvenlikle birlikte maliyetin düşünülmesi gerekir. Yapılan araştırmalar ülkemizde özellikle endüstri yapılarında yaygın olarak prefabrik betonarme elemanlı taşıyıcı sistemin tercih edildiğini göstermektedir. Tezde, aynı boyutlarda bulunan prefabrike, çelik ve kompozit yapılar aynı yüklemeler göz önünde bulundurularak, yapıların ömürleri ve bakım masrafları da dikkate alınmalıdır.

Çelik yapılar ülkemizde betonarme yapılara oranla çok daha az tercih edilmektedir. Genellikle çelik, hangar, köprü ve sanayi yapılarında karşımıza çıkmaktadır. Bu yapıların da sayıları konutlara oranla çok daha azdır. Ülkemizin deprem kuşağında olması nedeniyle, betonarmeye göre daha sünek davranış gösteren çelik yapıların kullanılması daha doğru olacaktır. .