ÇELİK KONSTRÜKSİYON

celik_konstruksiyon_1

Çelik Konstrüksiyon

Çelik Konstrüksiyonun Temel Malzemesi Çelik:

Çelik, demir elementi ile genellikle %0,2 ila %2,1 oranlarında değişen karbon miktarının bileşiminden meydana gelen bir alaşımdır. Çelik alaşımındaki karbon miktarları çeliğin sınıflandırılmasında etkin rol oynar. Karbon genel olarak demir’in alaşımlayıcı maddesi olsa da demir elementini alaşımlamada magnezyum, krom, vanadyum ve volfram[1] gibi farklı elementler de kullanılabilir. Karbon ve diğer elementler demir atomundaki kristal kafeslerin kayarak birbirini geçmesini engelleyerek sertleşme aracı rolü üstlenirler. Alaşıyımlayıcı elementlerin, çelik içerisindeki, değişen miktarları ve mevcut bulundukları formlar (çözünen elementler, çökelti evresi) oluşan çelikte sertlik, süneklilik ve gerilme noktası gibi özellikleri kontrol eder. Karbon miktarı yüksek olan çelikler demirden daha sert ve güçlü olmasına rağmen daha az sünektirler.

 • Sanayi Tesisleri
 • Otel İnşaatları
 • Turizm Tesisleri
 • Uzay Çatı Sistemleri
 • Hipermarket – AVM İnşaatları
 • Fabrika , Sundurma İnşaatları
 • Prefabrik İnşaat
 • Çelik Sundurma
 • Büyükbaş Sağmal Hayvancılık Tesisleri
 • Büyükbaş Besi Çiftlikleri
 • Küçükbaş Hayvancılık Tesisleri
 • Tahıl Depoları
 • Soğuk Hava Depoları
 • Silaj ve Yem Depoları
 • Yükleme Rampaları
 • Hammadde ve Ürün Depoları